Predici
banner_68.png
banner_82.png
banner_45.png
christos-marturia-mea.png
Alte resurse video
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.